Jonas Meurer, M.A.

U5/03.01
An der Universität 5
96047 Bamberg

Telefon: 0951/863-2250

E-Mail:jonas.meurer(at)uni-bamberg.de

 

Sprechstunde im Wintersemester 2019/20:

nach Vereinbarung per E-Mail

 

 

 

Übungen

Übung/Einführung II: Gottfried Kellers Novellenzyklus 'Die Leute von Seldwyla'
2 SWS
Jonas Meurer

Seminar/Proseminar

Seminar/Proseminar: Literatur und Brief
2 SWS
Jonas Meurer