Studentische Hilfskräfte und Tutoren

 

Studentische Hilfskräfte

Alexandra Hummel (LA GS Erziehungswissenschaften / Theologie)
E-Mail: alexandra-sophia.hummel(at)stud.uni-bamberg.de

Timo Doleschal (Berufliche Bildung / Theologie)
E-Mail: timo.doleschal(at)stud.uni-bamberg.de

Tutorinnen

Saskia Fischer (LA GY Latein / Theologie)
E-Mail: saskia.fischer(at)stud.uni-bamberg.de

Pia Heinrich (LA GS Erziehungswissenschaften / Theologie)
E-Mail: pia-maria.heinrich(at)stud.uni-bamberg.de