Project Management

Prof. Dr. Ute Schmid
An der Weberei 5 (Erba)
WE5/05.043
Tel.: 0951 / 863-2860
E-mail: ute.schmid(at)uni-bamberg.de

Project Staff

Silvia Förtsch
An der Weberei 5 (Erba)
WE5/02.112 
Tel.: 0951 / 863-2867
E-mail: silvia.foertsch(at)uni-bamberg.de 

Anja Gärtig-Daugs
An der Weberei 5 (Erba) 
WE5/02.112 
Tel.: 0951 / 863-1236
E-mail: anja.gaertig-daugs(at)uni-bamberg.de