Enfocament científic i interessos

  • Ideologies lingüístiques/lingüística cognitiva
  • Sociolingüística/sociologia de la llengua
  • Contacte i conflicte de llengües
  • Plantejaments interdisciplinaris (lingüística, ciències socials i culturals, psicologia)
  • Anàlisi de discurs