اهداف آموزشی

توانمندی و صلاحیت علمی

 • دانشجویان در پایان دوره تحصیلی ایران‌شناسی قادر خواهند بود متون فارسی را در سطح بالایی بخوانند، محتوای متون را ارزیابی کنند، آن ها را تفسیر کنند و یا اینکه به صورت علمی طبقه بندی کنند. متون ادبیات کلاسیک فارسی (شامل شعر، ادب تعلیمی و تاریخ نگاری) و ادبیات مدرن فارسی (شامل داستان کوتاه، رمان و شعر نو) از جمله متونی هستند که دانشجویان در این دوره با آن ها آشنا می شوند.
 • شرکت در کنفرانس های تخصصی میان رشته ای و پروژه های پژوهشی این امکان را به دانشجویان می دهد تا در پایان دوره دید کلی نسبت به مسائل پژوهشی ایران شناسی در کشور های اروپای مرکزی و انگلیسی زبان داشته باشند. افزون بر این دانشجویان قادر خواهند بود بسته به دانش زبانی خود تحولات دانش ایران شناسی را در فرانسه یا روسیه دنبال کنند.
 • پس از شرکت در سمینار های تخصصی دانشجویان این مهارت را کسب میکنند که منابع تخصصی ایران شناسی را به زبان های انگلیسی، آلمانی و فارسی به طور انتقادی مورد تحلیل و بررسی قرار دهند.
 • هنگام اتمام این دوره دانشجویان این توانایی را به دست خواهند آورد که از مفاهیم، روش ها و نظریه های مختلف (به طور مثال در زمینه مطالعات جنسیت، ادبیات و روایت شناسی، نقد و ویرایش متن، جامعه شناسی و پژوهش های تاریخی بر پایه روش تاریخی-انتقادی) در موضوعات مختلف پژوهشی استفاده کنند.
 • نوشتن مقاله های پایان ترمی و در آخر رساله ارشد دانشجویان را آماده می کند تا بتوانند به طور مستقل در یک موضوع پژوهشی و تخصصی ایران شناسی (برای نمونه در زمینه جامعه و تاریخ، سیاست، فرهنگ، ادبیات، فلسفه و دین) از فنون و روش های تحقیق استفاده کنند.

صلاحیت شغلی

 • دانشجویانی که فارسی زبان مادری آن ها نیست و فارسی را به عنوان زبان خارجی یاد می گیرند این امکان را دارند که در دوره ایران شناسی با شرکت در کلاس های تخصصی آموزش زبان فارسی مهارت های زبانی و ارتباطی خود را تقویت کنند. در این راستا دانشجویان می توانند در مباحث گوناگون شرکت کنند و زبان گفتاری و عامیانه را یاد بگیرند و درک کنند. همچنین امکان استفاده از رسانه های فارسی (مانند کتاب های چاپی، فیلم ها و وب سایت ها) نیز وجود دارد. افزون بر این دانشجویان می توانند مهارت های زبان نوشتاری خود را در سطح بالا تقویت کنند.
 • فارغ التحصیلان رشته ایران شناسی در پایان این دوره قادر خواهند بود تا در مورد موضوعات ایران شناسی به زبان آلمانی و انگلیسی بحث کنند و این موضوعات را در یک محیط آکادمیک و یا شغلی ارائه دهند.
 • شرکت در سمینار های مربوط به مطالعات تاریخی منطقه ای این امکان را به دانشجویان می دهد تا دانش فرهنگی تخصصی در مورد ایران، افغانستان و تاجیکستان به دست آورند. در کنار آن دانشجویان دانش خود را در مورد تاریخ فرهنگ مناطقی مانند هند، آسیای میانه، آناتولی و قفقاز که به لحاظ تاریخی تحت تاثیر زبان فارسی بودند، تقویت می کنند.       

رشد شخصیتی

 • در خلال کلاس های درسی در دوره کارشناسی ارشد ایران شناسی شیوه سخنرانی کردن با دانشجویان تمرین می شود. از این رو فارغ التحصیلان در پایان دوره از مهارت های ارتباطی در سطح بالا برخوردار خواهند بود. دانشجویان نه تنها قادر به طرح موضوعات تخصصی و آکادمیک خواهند بود، بلکه می توانند این موضوعات را در قالب سخنرانی نیز ارائه دهند.
 • تحصیل در رشته ایران شناسی شناخت عمیقی از زمینه های اجتماعی، آداب و سنن  فرهنگ های ایرانی به دست می دهد. علاوه بر این فرصت های مطالعاتی مکرر در ایران و تاجیکستان (به طور مثال در قالب کلاس زبان، مدرسه های تابستانی و گردش های علمی) نیز در اختیار دانشجویان قرار داده می شود. برای این منظور دانشجویان در آلمان شناخت اجتماعی و میان فرهنگی از این مناطق به دست می آورند  و در نتیجه می توانند به سرعت خود را با شرایط این کشورها وفق دهند.

فعالیت در زمینه‌های اجتماعی

 • دانشجویان از طریق مهارت های پیشرفته زبانی، دانش تخصصی و احساس همدلی میان فرهنگی که در طول تحصیل خود به دست آورده اند، آماده کار داوطلبانه در سازمان های مستقل از دولت (به طور مثال سازمان های فعال در زمینه مهاجرت و مسئله ادغام)  در سطح ملی و بین المللی هستند. تجربه های چند سال اخیر به صورت مکرر نشان داده اند که دانشجویان رشته ایران شناسی و دیگر رشته های همجوار شرق شناسی تعهد و همکاری اجتماعی بالایی از خود نشان می دهند. بسیاری از فارغ التحصیلان در این سال ها در زمینه  ترجمه فعالیت می کردند و از این طریق به پناهجویان ایرانی و افغان کمک می رساندند. علاوه بر این بسیاری از دانشجویان در انجمن بامبرگ موسوم به «دوست به جای بیگانه» فعال بودند و برای ادغام  پناهجویان تلاش می کردند.