Kontakt

Isabel Stanoschek M. A.
An der Weberei 5, Raum 04.085
96047 Bamberg
E-Mail: isabel.stanoschek(at)uni-bamberg.de
Tel.: 0049 (0)951 863 1751