بورسیه و کمک هزینه تحصیلی در چهارچوب برنامه حمایت از همکاریهای بین المللی در زمینه

تحصیلات دانشگاهی (ISAP)

 

برای دانشجویان آلمانی

۶ بورسیه کامل برای دانشجویان دانشگاه های آلمان

تحصیل در دانشگاه تهران به مدت ۵ ماه (از اکتبر تا فوریه/ مهر تا بهمن)

چه کسانی می توانند تقاضای بورس کنند؟

دانشجویان رشته های زیر در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد:

  • اسلام شناسی
  • ایران شناسی
  • رشته‌های مربوط به شرق شناسی

شرایط متقاضیان

آشنایی به زبان فارسی (حداقل ۳ ترم، ٦ ساعت در هفته)، موفقیت‌های تحصیلی و نمرات خوب

 

برای دانشجویان ایرانی

۶ بورسیه (کمک هزینه) برای دانشجویان دانشگاه تهران

یک ترم تحصیل رایگان در دانشگاه بامبرگ (۵ ماه از مارس تا جولای /  حدوداً اسفند تا مرداد)

چه کسانی می‌توانند تقاضای بورس کنند؟

دانشحویان (فقط) دانشگاه تهران در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های زیر:

  • رشته های مربوط به زبان وادبیات آلمانی
  • رشته های مربوط به زبان و ادبیات انگلیسی
  • باستان شناسی و تاریخ هنر
  • زبان شناسی

شرایط متقاضیان

  • تسلط به زبان آلمانی (برای دانشجویان رشته های مربوط به زبان آلمانی)
  •  تسلط به زبان انگلیسی (برای دانشجویان رشته های دیگر)
  • موفقیت‌های تحصیلی و نمرات خوب