بورسیه و کمک هزینه تحصیلی در چهارچوب برنامه حمایت از همکاریهای بین المللی در زمینه

تحصیلات دانشگاهی (ISAP)

 

برای دانشجویان آلمانی

۶ بورسیه کامل برای دانشجویان دانشگاه های آلمان

تحصیل در دانشگاه تهران به مدت ۵ ماه (از اکتبر تا فوریه/ مهر تا بهمن)

چه کسانی می توانند تقاضای بورس کنند؟

دانشجویان رشته های زیردر مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد:

  • اسلام شناسی،
  • ایران شناسی،
  • رشته های مربوط به شرق شناسی

شرایط متقاضیان

آشنایی به زبان فارسی (حداقل ۳ ترم، ٦ ساعت در هفته)، موفقیتهای تحصیلی و نمرات خوب

برای اطلاعات بيشتر اينجا کليک کنيد

 

برای دانشجویان ایرانی

۶ بورسیه (کمک هزینه) برای دانشجویان دانشگاه تهران

یک ترم تحصیل رایگان در دانشگاه بامبرگ (۵ ماه از مارس تا جولای /  حدوداً اسفند تا مرداد)

چه کسانی می توانند تقاضای بورس کنند؟

دانشحویان (فقط) دانشگاه تهران در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های زیر:

  • رشته های مربوط به زبان وادبیات آلمانی،
  • رشته های مربوط به زبان و ادبیات انگلیسی،
  • باستان شناسی و تاریخ هنر،
  • زبان شناسی

شرایط متقاضیان

  • تسلط به زبان آلمانی (برای دانشجویان رشته های مربوط به زبان آلمانی)
  •  تسلط به زبان انگلیسی (برای دانشجویان رشته های دیگر)
  • موفقیتهای تحصیلی و نمرات خوب

برای اطلاعات بيشتر اينجا(152.6 KB) کليک کنيد