بورسیه و کمک هزینه تحصیلی در چهارچوب برنامه حمایت از همکاری‌های بین المللی در زمینه

تحصیلات دانشگاهی (ISAP)

 

برای دانشجویان ایرانی

۶ بورسیه (کمک هزینه) برای دانشجویان دانشگاه تهران

یک ترم تحصیل رایگان در دانشگاه بامبرگ (۵ ماه از مارس تا جولای /  حدوداً اسفند تا مرداد)

چه کسانی می‌توانند تقاضای بورس کنند؟

دانشحویان (فقط) دانشگاه تهران در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های زیر:

 • رشته های مربوط به زبان وادبیات آلمانی
 • رشته های مربوط به زبان و ادبیات انگلیسی
 • باستان شناسی و تاریخ هنر
 • زبان شناسی

شرایط متقاضیان

 • تسلط به زبان آلمانی (برای دانشجویان رشته های مربوط به زبان آلمانی)
 •  تسلط به زبان انگلیسی (برای دانشجویان رشته های دیگر)
 • موفقیت‌های تحصیلی و نمرات خوب

Iranische Studierende

6 Teilstipendien für Studierende der Universität Teheran
Studium an der Universität Bamberg, 6 Monate (März – August)

Wer kann sich bewerben?

Studierende folgender Bachelor- und Masterstudiengänge an der Universität Teheran:

 • Germanistik
 • Anglistik
 • Islamische Kunstgeschichte/Archäologie
 • Sprachwissenschaft

Voraussetzungen:

 • Sehr gute Deutschkenntnisse (Germanist*innen)
 • Sehr gute Englischkenntnisse (andere Fächer)
 • Überdurchschnittliche Studienleistungen