Lehrveranstaltungen im aktuellen Semester

Vorlesungen

VL: (entfällt wg. Forschungssemester)
2 SWS
Seraina Plotke

Proseminare

PS Mediävistik II (entfällt wg. Forschungssemester)
2 SWS
Seraina Plotke

Hauptseminare

HS (entfällt wg. Forschungssemester)
2 SWS
Seraina Plotke