Tým

Prof. Dr. Andreas Dix

Andreas Dix je profesorem historické geografie na Otto-Friedrich-Universität v Bamberku a vedoucím výzkumného týmu na německé straně. Jeho odborným zájmem je územní plánování ve venkovském a městském prostoru od období raného novověku, dále pak historie kulturních krajin, historické aspekty využívání půdy a aplikovaná historická geografie. 

Na web


Johanna Trager

Johanna Trager má bakalářský titul v oboru „Administrace a Ekonomika“(Univerzita v Pasově). Navíc, absolvovala jednoroční studium české kultury a českého jazyka. V červnu 2021 dokončí magisterský titul v oboru „Ekonomika a Veřená Politika“ na Vysoké Škole Ekonomické v Praze.


Sandra Kropfová

Sandra Kropfová je asistentkou studentů v německém projektovém týmu od srpna 2019. Má bakalářský titul z geografie a historie a od zimního semestru 2020/2021 je studentkou magisterského studia historické geografie na Otto-Friedrich-Universität v Bamberku.Bývalí členové týmu

  • Julia Eisenmann B.Sc. (Bamberg, 01.08.2019-30.06.2020)
  • Mandy Baum (Bamberg, 01.08.2020-31.12.2020)
  • Nadine Dietzel (Bamberg, 01.08.2019-30.06.2020)

doc. Dr. phil. Lukáš Novotný M.A.

Lukáš Novotný je docentem politologie a vedoucím výzkumného týmu na české straně. Působí na katedře politologie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Odborně se zaměřuje na přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Německem, regionální politiku Evropské unie a politiku v německy hovořících zemích. 

Na web


doc. Mgr. Pavel Maškarinec Ph.D.

Pavel Maškarinec je odborným asistentem na katedře politologie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a členem výzkumného týmu na české straně. Zaměřuje se na volební studia, volební geografii, teorii demokracie a publikuje také k současným problémům občanské společnosti.

Na web


PhDr. Sandra Kreisslová Ph.D.

Sandra Kreisslová je odbornou asistentkou na katedře psychologie a kulturních studií Provozně-ekonomické fakulty ČZU v Praze a členkou výzkumného týmu na české straně. Odborně se zaměřuje na soudobé dějiny migračních a integračních procesů, transformaci v pohraničních oblastech, vzpomínkovou kulturu českých Němců, biografické metody a Oral History. 

Na web


Patrick Reitinger M.A.

Patrick Reitinger je doktorandem na katedře historické geografie na Otto-Friedrich-Universität v Bamberku a koordinátorem řešení projektu v rámci obou výzkumných týmů. Jeho výzkum se soustředí na pohraniční oblasti a přeshraniční spolupráci, na politické a společenské aspekty rozvoje periferních oblastí a na historii územního plánování ve 20. století. 

Na web


Administrativa

  • Mgr. Jana Burdová (Ústí nad Labem)