Kontakt

Kontakt na řešitele v Bamberku

Otto-Friedrich-Universität Bamberg
Professur für Historische Geographie
Patrick Reitinger M.A.
E-Mail: patrick.reitinger(at)uni-bamberg.de

Kontakt na řešitele v Ústí nad Labem

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Filozofická fakulta
doc. Dr. Lukáš Novotný
E-Mail: lukas.novotny(at)ujep.cz